Anasayfa / Genel / BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ve ANİMASYON PROGRAMI NASILDIR?

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ve ANİMASYON PROGRAMI NASILDIR?

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı eğitimi, mimarlık temelli tüm mesleklerde projelendirme safhasında gerekli ve hatta zorunluluk içermektedir. Bu programın amacı; konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, günümüz tasarım teknolojisi araçlarından yararlanabilen, tasarımın üç boyutlu görsellerinin yapabilen, beğeni unsurunun uygulama öncesinde de elde edebilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.Kullanılan özel yöntemler öğrenci başarılarını arttırmakta gelişimlerine katkı sunmaktadır. Türkiye de son yıllarda popüler olan bu bölüm şu an en fazla Bozok Üniversitesi Bilgisayar destekli Tasarım bölümüyle adından söz ettirmektedir.

Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon bölümün de yetişen ömğrenciler, mimari tasarım ofislerinde (mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım ofisleri), mimari ekiple uyumlu çalışabilecek; 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarım programlarını kullanabilen (AutoCAD, 3DsMax, Auotdesk MAYA, SketchUp, Adobe Photoshop, vb.); mimari projeleri rahatlıkla okuyup çözümleyebilen; mimari malzeme ve dokulara hakim; fotoğraf ve görüntü işleme yeteneği kazandırılmış elemanlar olacaklardır.

Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon bölümü açılmasıyla fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapma bilgi ve becerisine sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, tasarım sorunlarını tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli bilgisayar teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek ve evrensel, kültürel değerlere, mesleki etik yeterlilik ve bilincine sahip, bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen nitelikli kişilerin yetiştirilmesi de, programın en önemli amaçlarıdır.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ve ANİMASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I.YARIYIL
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
Bir problemin çözümü için gerekli ilke ve evreler, gerekli algoritma ve akış şemaları, Algoritma ve akış şemaları hazırlanan problemlerin kod yazımı, Değişkenler, kontrol deyimleri, döngüler, diziler, alt programlar gibi kavramlar, ve program yazma öğretilecektir.
DOKU VE KATMAN BİLGİSİ
Bu derste öğrenciler, doku ile çalışma, doku oluşturma, alfa ve siyah-beyaz kavramı, doku kaplama, dokularla materyal oluşturma, katman mantığı, çalışmalarını katmanlara ayırma ve dijital fotoğraf ve piksel mantığı öğretilecektir. Bu kavramlar öğrencilere photoshop programında uygulamalı olarak öğretilecektir.
ANİMASYON TEKNİKLERİ-I
Temel ve klasik animasyon prensiplerinin verileceği bu derste, stop motion, key frame, anahtar kareler yöntemi gibi animasyon teknikleri anlatılacaktır. Temel animasyon bilgilerinin verilmesinden sonra bilgisayarda etkileşimi ve işleyiş süreci işlenecektir. Ayrıca zaman efektlerinin ilişkisi, hareket, görsel etkileşim ve mekanda animasyon konulan verilecektir.
WEB TASARIM TEMELLERİ
Bu ders ile öğrenci; WEB projesi için HTML işlemleri anlatılacaktır. Html kodları ile WEB sayfaları için temel işlemler yapma, Html kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikler oluşturma, stil şablonu (CSS) yapılandırma konuları verilecektir.
OFİS YAZILIMLARI
Bu ders ile öğrencinin, belge işlemleri, biçimlendirme işlemleri, belge denetimi, yazdırma, tablo işlemleri, nesne işlemleri, gelişmiş özellikler, makrolar, özelleştirme, çalışma alanı, veri girişi, biçimlendirme işlemleri, formüller, fonksiyonlar, grafik işlemleri, veri analizi, yazdırma, makrolar, özelleştirme çalışma alanı, slayt işlemleri, tasarım slayt nesneleri, gösteri ayarları, yazdırma, özelleştirme internet kavramları e-posta kullanımı anlatılacaktır.
MATEMATİK I
Sayı sistemleri. Cebirsel sayılar; dört işlem, özdeşlik, çarpanlara ayırma (obeb ,okek), üslü ifadeler, köklü ifadeler, rasyonel ifadelerde dört işlem, logaritma. Denklemler ve eşitsizlikler; birinci dereceden denklemler, birinci dereceden eşitsizlikler, birinci dereceden denklem ve eşitsizlik sistemleri. Fonksiyonlar; tanımı-özellikleri-çeşitleri, doğrunun denklemi ve analitik inceleme. Geometri ve trigonometri; düzlem şekillerin alanları ve şekilleri, düzgün cisimlerin alanları ve hacimleri, birim çember-açı birimleri-trigonometrik fonksiyonlar, açı kavramının genelleştirilmesi sinüs, cosinüs, tanjant teoremleri. Kompleks sayılar, logaritma.
TÜRK DİLİ I
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planlan; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.>, formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri,
İNGİLİZCE I
İngiliz diline bir başlangıç ders. Ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yetenekleri geliştirmeye ve İngilizcenin temel gramer kurallarını öğretmeye çalışır.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
Türk Devriminin iki büyük aşaması vardır. Bunlardan birincisi, Ulusal bağımsızlığın kazanıldığı ve işgalcilerin yurttan kovulması dönemini Kurtuluş Dönemidir. Birinci dönem konularımız bunları içirmek üzere Avrupa ve Osmanlı’yı (19.y.y.) kapsamak üzere Mondros ve Lozan dönemini içerir.

II.YARIYIL
İNTERNET PROGRAMCILIĞI
Web sitesi hazırlamada dinamik sayfa tasarımını anlayabilme. Sunucu için gerekli programları kurabilme ve ayarlayabilme. Dinamik sayfalar için HTML form tagları ve scriptlerini kullanabilme. CGI dilini kullanabilme. CGI dilini kullanarak bir veri tabanına bağlanabilme. Oturum yönetimini uygulayabilme konuları anlatılacaktır.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I
Autocad programının tanıtımı, autocad’te yüzeysel 2B eğitiminden sonra, detaylı olarak 3B modellemenin uygulaması ve subraction işlemleri áğretilecektir. Ayrıca autocad programında hazırlanmış proje dosyalarının okunması, bu dosyaların sadeleştirllerek 38 programa ihrac edilmesi ve modelleme için taslak olarak kullanılması işlenecektir.
ANİMASYON TEKNİKLERİ-II
Animasyon programlarında, kullanıcıyla etkileşimli (kullanıcının faresini, klavyesini kullanması, objeleri hareket ettirmesi ya da formlara not yazması gibi) animasyonları, ActionScript kullanarak oluşturulan eylemleri butonlara, moviecliplere ve framelere atayarak hareket verme yeteneği geliştirilecektir.
MODELLEME VE TEKNİKLERİ
3 boyutlu katı ve organik modelleme tekniklerinden polygon modelleme ve spiine modelleme teknikleri öğretilecektir. Bu modelleme araçlannda bulunan vertex, edge, border, polygon, element, segment ve spline araçlarının tanıtılması, segment oluşturma ve segmentlerin modellemede kullanılması dersin detaylarıdır.
MESLEKİ MATEMATİK
Öğrenciye, mesleğinde matrisler ve lineer denklem sistemleri ile ilgili uygulamalar yapmak. Mesleğinde sayısal analiz ile ilgili uygulamalar yapmak. Mesleğinde geometri ile ilgili uygulamalar yapmak. Mesleğinde trigonometri ile ilgili uygulamalar yapmak konuları anlatılacaktır.

TÜRK DİLİ II
Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Makale, rapor, tebliğ vb.). Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencilerde doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirilmesi, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi.
İNGİLİZCE II
Bu dersin amacı; öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme yeteneklerini geliştirmelerine olanak vermek ve İngilizce yüksek akademik çalışma seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır. Okuma parçaları farklı konuları esas almaktadır. Her bölüm belirli öğelere odaklanarak dilbilgisi konularını, bunun yanında okuma, yazma, konuşma ve dinleme yeteneklerini içerir; örneğin, kelime bilgisini genişletme ve iletişim çalışmalarını arttırmaya yönelik makaleler. Yazı yazma bağlamında ise öğrencilerden kendi alanları ile ilgili belirli başlıklarda paragraf yazmaları beklenmektedir.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Çok Partili Rejim Denemeleri, Hukuk Alanında İnkılâplar, Eğitim Alanında İnkılâplar, Toplumsal Alanda İnkılaplar, Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Dış Politikası konuları anlatılacaktır.
MESLEK ETİĞİ
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelenecek ve sosyal sorumluluk kavramları anlatılacaktır.

III. YARIYIL
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II
CAD çizim tekniğinin devamı şeklinde tasarlanan bu derste, iki boyutlu çizimleri üçüncü boyuta taşıma, extrude ve kalınlık verme, Aut0CAD yazılımının İki Boyutlu (2D) Üç boyutlu (3D) çalışma prensipleri, 3D mantığı, 3D görüntü ekranı, Diğer 3D yazılımlardan dosya alışverişleri ve dönüştürmeleri.
MESLEKİ YABANCI DİL I
Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz etme, vurgu ve tonlamayla uygun bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile ilgili konularda yazabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme.
3B TASARIM I
3DS Max programı ile üç boyutlu modelleme becerisinin kazandırılması ve programa ait üç boyutlu modelleme komutlarının anlatılmasını amaçlar.
GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ I
Ders kapsamında ağırlıklı olarak iki boyutlu raster (piksel) tabanlı işlemler öğretilecek ve bunun yanında iki boyutlu vektör tabanlı işlemler de ders içeriğinde yer alacaktır. Bu alanda kullanılan önemli yazılımlar tanıtılarak, elektronik ortamda algılama, medyalar arası kompozisyon, oluşumlar incelenecektir.
ILLUSTRASYON I
Öğrencilerin, grafik tasarım içinde illüstrasyonun kullanım alanları ve biçimleri üzerinde bilgi sahibi olurken, farklı illüstrasyon ve anlatım teknikleri uygulamalı olarak öğrenmeleridir. Aynı zamanda öğrencilerin bakış açılarının genişletilmesi hedeflenmektedir. Dünya ve Türkiye’ den örneklerin gösterildiği derste illüstrasyonun tasarımda geniş ve farklı kullanım alanları teorik olarak anlatılmakta ve ders esnasında anlatılan bilgiler uygulama ile desteklenmektedir.

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve verilerin analizini yapabilme, Rapor yazma ilkelerine uygun olarak araştırma sonuçlarını raporlaştırabilme, iş hayatı ile tanışabilme, Bilgisayar alanındaki yenilikleri araştırarak gelişmeleri takip edebilme, Topluluk içinde kendini ifade ederek kendine güven duygusunu geliştirebilme.
AĞ TEMELLERİ
Bilgisayar ağlarının temelleri, mimarileri, topolojileri ve donanım elemanlarını tanımak. Amaca uygun yerel ağ ve geniş alan ağı kurabilmek. TCP/IP, OSI katmanlarını tanıyarak ağ iletişim ilkelerini kavramak. Windows NT 4.0, Windows 2000/2003 Server ve Linux gibi ağ işletim sistemlerini kullanabilmek ve yönetmek.
WEB PROJESİ
Dinamik web sayfaları ,HTML form tagları ve scriptleri tanıma,CGI dili kullanımıyla Veri tabanı kullanımını gerçekleştirme. Görsel web sitesi tasarlayarak, animasyon programı destekli bannerlar tasarlayarak Web sitesi proje hazırlama görsel çalışma yapma.
YAPAY ZEKA
Yapay zekaya giriş ve temel kavramlar / Problem çözümü/ Teorem geliştirme / Arama metotları/ Öğrenme/ Yapay zekanın uygulama alanları: Uzman sistemler, Görüntü analizi, robotlar, bilgisayarlarla algılama, doğal dil işleme, konuşma tanıma/ Bulanık mantık.
IV. YARIYIL
GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ II
Görüntü zenginleştirme, eşikleme, kenar tespiti, Projektif geometri ve görüntü eğriltme (warping), görüntü karmaşıklaştırma (blending), Görüntü üzerinde morfolojik işlemler,görsel efektler uygulama, Segmentasyon, Hough dönüşümü, Renkli görüntü işleme, Fourier dönüşümü kullanarak görüntü işleme, Şekil temsil (representation) ve tanımlama (description).

MESLEKİ YABANCI DİL II
Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilmei kelime dağarcığını geliştirebilme.

3B TASARIM II
3DS Max programında üç boyutlu bir modelle malzeme ve sahne oluşturulması, ışık kullanımı ile ilgili komutların öğretilmesi, örnekler yapılması dersin konusunu oluşturur.

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
Problem Tanıtımı ve Çözüm ilkeleri, Sistem Geliştirme Hayat Döngüsü; Analiz Araçları ve Teknikleri; Veri Akış şemaları ile Mevcut ya da Yeni Bir Bilgi Sistemi Modelleme; Veri Tanımlama ve Veri Sözlüğünde Bilgi Gereksinimi; Sistem Tasarımı ve Uygulaması; Bilgisayar Girdileri, Çıktıları, Kontrolleri ve Kütükleri, Tasarlama; Bilişim Sistemi Geliştirme Aşamaları ve Sistem Çözümleme uygulamaları. Meslek derslerinde öğrendiklerini entegre olarak kullanabilme. Öğrendiklerine kendi becerilerini de katarak yeni ürünler çıkarabilme. Yapılan çalışmayı bir rapor halinde hazırlayabilme ve sunabilme
ILLUSTRASYON II
Kavramlar ve konular üzerinden; çeşitli teknikler kullanılarak tasarım uygun resimsel tasarımlar yaptırılır. Öğrencide özgün bir dil oluşturulması amaçlanır. Bu kapsamda kitap, kitap kapağı, dergi, dergi kapağı, afiş, broşür, ürün grafiği vb. çalışmalar yapılır. İllüstrasyon ve özgün baskı tekniklerinin tarihçesi ile geçmişte kullanılan baskı tekniklerini ve günümüz baskı tekniklerinin sentezi ve yeni yöntemlerin uygulamaları gösterilir. Nitelikli bir görsel beğeni kazanmak amaçlanır ve projeler geliştirilir.

İŞLETİM SİSTEMLERİ
Bu dersin yürütülmesinde öğrencilere günümüzde kullanılan çoklu işletim sistemlerinin mevcut imkanlar dahilinde en son sürümleri gösterilmeye çalışılacak, bu işletim sistemleri Windows NT, Linux, Unix, Novel olarak bir yada bir kaçı verilecek. Her dersin sonunda uygulama yapılacak.
E-TİCARET
Elektronik işletmelerde Güvenlik, Web Sitesi Hizmet Kalitesi, e-Ticarette teknik adımlar, Sanal Ve Fiziksel Erişebilirlik, Web güvenliği, Sanal Poslar, Online Alışveriş Sistem Analizi ve e-ticaret uygulamaları
İLETİŞİM
Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek, Mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek, İletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmek.

Hakkında admin

İlgİnİzİ Çekebİlİr

saglik

Yurtiçi Sağlık Hakkından Yararlanma Nedir?

Sağlık Hakkından Yararlanma Yurtiçi Sağlık Hakkından Yararlanma Sağlık Hakkından Yararlanma Yurtiçi Sağlık Hakkından Yararlanma 1- ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir