Anasayfa / Bilim / Eğitimde Yeni Yöntem Ters Yüz Öğrenme

Eğitimde Yeni Yöntem Ters Yüz Öğrenme

Eğitimde yeni yöntem Ters Yüz Sistem TYS

Eğitimde oluşturmacılık yaklaşımına dayanan TYS yaklaşık on beş yıldır kullanılan bir yöntem olmasına rağmen kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır (Kim, Kim, Khera, & Getman, 2014). TYS ilk olarak öğrencilerine sınıf dışında materyaller vermek ve sınıf içinde daha fazla işbirlikli çalışma yapılmasını isteyen Baker tarafından, 2000 yılında tanımlanmıştır (Baker, 2000). Lage, Platt ve Treglia (2000), Baker ile aynı yöntemi uygulamışlar ve öğrencilerden olumlu görüşler almışlardır. TYS geleneksel ders işleme yapısından farklı olarak ders anlatımı ve ev ödevinin yeri ve zamanını değiştiren, öğrencilere daha fazla işbirlikli çalışma ve uygulama yapma olanağı sağlayan bir öğretim yaklaşımıdır (Abeysekera & Dawson, 2014). TYS’nin uygulanmasında tek bir yol olmamasına rağmen bu konudaki genel kanı, ders içeriğinin video olarak kaydedilip öğrencilere verilmesi ve ders esnasında konu ile ilgili öğretmenin rehberliğinde sınıf içi uygulama aktivitelerinin yapılması olarak görülmektedir (Tucker, 2012). Kısaca ifade etmek gerekirse TYS’de ders video üzerinden anlatılır; ödevler ya da projeler sınıfta öğretmen ile birlikte ders içi aktivite olarak yapılır.

Literatür incelendiğinde TYS’nin popüleritesine ragmen konuya ilişkin yapılan bilimsel araştırma sayısının oldukça az olduğu görülmüştür (Abeysekera & Dawson, 2014; Kong, 2014; Roach, 2014). TYS, ingilizce literatürde çeşitli isimlerle ifade edilmektedir. Bunlar; “reversed instruction”, “blended learning”, “inverted classroom”, “flipped learning”, “flipping classroom” ve “flipped classroom” kavramlarıdır. “Blended learning” kavramı Türkçe literatürde “harmanlanmış öğrenme” veya “karma öğrenme” olarak ifade edilmektedir. Harmanlanmış öğrenme, yüz yüze eğitim ile çevrimiçi eğitimin olanaklarını birleştiren ve ihtiyaca göre her iki yöntemin avantajlarının kullanıldığı bir öğrenme yöntemidir (Osguthorpe & Graham, 2003). Staker ve Horn (2012) TYS’nin harmanlanmış öğrenmenin bir alt türü olduğunu açıklamışlardır. Staker ve Horn (2012)’a göre harmanlanmış öğrenme, ‘çevirme’ (“rotation”), ‘esnek’ (“flex”), ‘öz-karma’ (“self-blend”) ve ‘zenginleştirilmiş sanal’ (“enriched virtual”) olmak üzere dört bölüme ayrılmakta ve TYS’nin ‘çevirme’ modelinin altında yer aldığını belirtmektedir.

Öğrenme öğrencilerin temel görevi olmakla beraber bu süreçte uygulanan öğretim yöntemi de önemlidir. Araştırmaların öğretmen merkezliden öğrenci merkezliye doğru bir eğilim göstermesinden dolayı, öğ- rencinin öğrenme deneyimi bir yöntemin etkili olup olmadığını belirleyen en önemli değişkendir (Teng, Chen, Kinshuk, & Leo, 2012).

‘Ters yüz sınıf’ yönteminin en büyük avantajlarından biri öğrencilere zamandan ve mekandan bağımsız olarak bireysel hızlarına uygun bir şekilde öğrenme ortamları sunmasıdır (Davies, Dean, & Ball, 2013; Bergman & Sams, 2012). Ayrıca literatürde yer alan araştırmalar TYS’nin, öğrencilerin kaygı düzeylerini düşürdüğünü (Marlowe, 2012), öğrencilerin işbirlikli çalışma yeterliliklerini artırdığını (Strayer, 2012) ortaya çıkarmıştır. Zappe ve ark., (Zappe et al, 2009) mühendislik eğitiminde, TYS’yi uyguladıkları derste öğrencilerden yöntemin öğrenmelerine katkı sağladığı yönünde olumlu görüşler almışlardır. Ayrıca Öğr. Gör. Gökalp Çınarer Alp learning eğitim metoduyla Bozok Üniversitesi BDTA bölümünde yeni bir eğitim yöntemi uygulamaktadır.(Alp Learning, 2015) Bu yöntemde flipping learning yöntemine ek olarak sınıfın kümelenmesi ve yıldız topolojisi şeklinde her gruba bir öğrenci başkanı görevlendirilmesi söz konusudur.Bu şekilde gruplar halinde öncelikle grup başkanıyla konular tartışılmakta ardından öğretmene sorular sorulmaktadır. Bu eğitim yöntemi de dünyada ilk niteliğindedir. Bütün bu avantajlar düşünüldüğünde Alp Learning ve TYS’nin yüksek öğretimde kullanılması ve olası olumlu ve olumsuz sonuçlarının ortaya çıkarılması önemlidir. Bu çalışmalar eğitimde teknoloji kullanımına yönelik Türkiye’de yapılan ilk çalışmalardan biri olması ve yükseköğretimin etkinliğini artırmayı amaçlaması bakımından önem arz etmektedir

Hakkında admin

İlgİnİzİ Çekebİlİr

2019_2020_Bahar_Donemi_basvurulari

Yök Doktora Bursu Başvuruları Başladı

100/2000 YÖK Doktora Bursu 2019-2020 Bahar​ D önemi Başvuruları Alınmaya Başlandı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir